• Get it on Google play
  • Available on the App Store
  • เติมชิพ
  • Fanpage
  • more game+

เติมชิป
ขั้นตอนการเติม Chip
          1. สามารถเติมเงินได้ที่ https://lioncasino.i3play.com
          2. เลือกคลิกปุ่ม "เติมเงิน" หรือ "เติมชิป"


กดปุ่ม เติมชิป

          3. ล็อกอินไอดีเกมที่ต้องการจะ "เติมชิป"

          4. หลังจากทำการล็อกอินไอดีของตนเองเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกช่องทางการเติมเงินที่ต้องการ (**โปรดตรวจสอบชื่อในเกม ก่อนเติมเงิน เพื่อความถูกต้อง**)


ตรวจเช็คชื่อในเกมเพื่อความถูกต้อง

ตารางราคาบัตร Cookie Card
บัตร Cookie Card (บาท) จะได้รับ ชิป Bonus ชิป
20 20,000 -
49 49,000 -
149 149,000 -
299 299,000 -
399 405,000 6,000
555 570,000 15,000
999 1,032,000 33,000
1,499 1,565,000 66,000

ราคาจากบัตรเติมเงินประเภทอื่นๆ
บัตรประเภทอื่นๆ (บาท) จะได้รับ ชิป Bonus ชิป
20 20,000 -
50 50,000 -
90 90,000 -
100 100,000 -
150 150,000 -
300 305,000 5,000
500 515,000 15,000
1,000 1,040,000 40,000
2,000 2,080,000 80,000
3,000 3,120,000 120,000
3,500 3,640,000 140,000
5,000 5,200,000 200,000